Psikoterapi

Psikoterapi insanların yaşadıkları psikolojik zorlukları aşmak için girdikleri özel bir süreçtir. Bu süreç psikoterapi konusunda eğitimli ve deneyimli terapist ile psikoterapiye başvuran kişi arasında ortaklık içerisinde oluşturulan spesifik koşulları içerir. 

Basitçe söylemek gerekirse bu koşullar görüşmenin nasıl yürütüleceğine dair; haftanın kaç günü ve hangi günler çalışacağı, saat kaçta çalışılacağı, terapiye başvuran kişinin bu sürece nasıl katılması gerektiği, acil durumlarda nasıl iletişime geçileceği ve mahremiyetin sağlanmasına dair akla öncelikli gelen unsurları içerir.

Ekibimiz farklı yaşlarda olan (bebeklik-çocukluk-ergenlik-yetişkinlik-ileri yaş)  insanlar ile çalışan farklı terapistler barındırmaktadır. Terapiye başvuran insan ile terapist arasındaki ortaklığı temel alan; mahremiyeti, samimiyeti, saygıyı ve insancıl olmayı çalışma prensipleri olarak sahiplenen bir doğrultuda çalışılmaktadır. 

Ekibimiz geniş bir yelpazede çalışan terapistlerden oluşmaktadır; özellikle bir konuya veya patolojiye odaklanmaktan kaçınıp, terapiye başvuran insanın getirdiği meseleler özelinde bir çalışma programı oluşturmak öncelikli başlangıç noktasıdır.

 Grup Terapisi

Grup psikoterapisi veya grup terapisi, bir veya daha fazla terapistin terapiye başvuran kişilerin ruhsal süreçlerini bir grup olarak ele aldığı ve yürüttüğü bir psikoterapi şeklidir.

Daha geniş anlamda grup terapisi kavramı, destek grupları, beceri/eğitim grupları, süpervizyon ve psiko-eğitim grupları gibi, herhangi bir ruhsal destek sürecini içerecek şekilde anlaşılabilir.

Bireysel psikoterapi çalışma felsefesinin paralelinde hareket edilerek, terapi çalışma alanının içine gireceği düşünülen konularda çalışacak gruplar, ihtiyaç doğrultusunda oluşturulup, süreçleri yürütülür.

Ekibimizde bulunan bazı terapistler aynı zamanda grup terapisti ve psikodramatisttir. Hali hazırda eğitimlerini sürdürmekte olan grup terapisti ve psikodramatist adayı ekip üyelerimiz bulunmaktadır.


Süpervizyon

Klinik süpervizyon, terapistin hali hazırda çalıştığı veya çalışmaya başlayacağı bireylerle ilgili çalışmaları için sunulabilmektedir. Geniş anlamıyla süpervizyon ruh sağlığı alanında çalışan sosyal hizmet uzmanları, özel eğitim uzmanları, pedagoglar, psikiyatristler, psikoloji öğrencileri, hemşireler gibi geniş bir mesleki yelpazeyi kapsayan bir düzlemde de düşünüp planlanır. İhtiyaç veya talep doğrultusunda bireysel veya grup halinde süpervizyon oturumları açılır. Ruh sağlığı alanında doğrudan çalışmayıp meslekleri icabı ruhsal meseleleri çalışmak isteyen insanlara ön görüşme sonrası süpervizyon başlığı altında düşünülecek farklı çalışma opsiyonları sunulur.


Araştırma

Psikolojik araştırma, hem alanın güncel gelişmelerini takip etmek hem de geriye dönük olarak nasıl bir tarihsel düzlemde mesleğimizin icra edildiğini anlamak üzerine çalışılan bir alandır. Psikolojik araştırmaların mesleki, eğitimsel ve terapötik çıktıları olur. 

Ekibimizde akademik olarak çalışan terapistler bulunmakta olup, araştırma grupları oluşturulmakta, okuma grupları planlanmakta ve yürütülmekte, akademik süpervizyon sağlanmaktadır. Ekibimiz bu konudaki taleplere ve işbirliklerine açıktır.